INTERACTION

INTERAKCJA: warsztat skierowany do zwiedzających z zaproszeniem do wspólnego tworzenia własnych linii, osobistych przekazów czy opowieści